Giới thiệu chung

Petrolimex Quảng Trị
11:47' SA - Thứ năm, 22/12/2011

Trụ sở Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị)

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (053) 3852.974; Fax: (053) 3851.276

Email: quangtri@petrolimex.com.vn

Website: quangtri.petrolimex.com.vn

Công ty Xăng dầu Quảng Trị (trước đây là Công ty Vật tư tổng hợp Quảng Trị) là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo quyết định số 172/QĐ-UB ngày 10/02/1990 của Uy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập với chức năng, nhiệm vụ được giao: Tổ chức tiếp nhận, bảo quản cấp phát các loại vật tư hàng hoá do nhà nước phân phối cho tỉnh theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Tổ chức thu mua khai thác tạo thêm các nguồn vật tư, thiết bị và các loại vật tư khác ngoài kế hoạch để phục vụ sản xuất xây dựng trong tỉnh và đáp ứng nhu cầu vật tư của thị trường.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại: Số 02 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vốn kinh doanh ban đầu: 1.728 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp là 1.139 triệu đồng, vốn tự bổ sung là 588,5 triệu đồng.

Thời kỳ 1990 - 1991: Điều kiện cơ sở vật chất và nguồn vốn của Công ty còn rất ít, việc tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty còn mang tính bao cấp.

Tháng 10/1992: Bộ Thương mại đã quyết định bàn giao Chi nhánh vật tư Quảng Trị trực thuộc Công ty vật tư Khu vực Bình-Trị-Thiên cho UBND tỉnh Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 654/QĐ-UB ngày 30/10/1992 chuyển giao Chi nhánh vật tư Quảng Trị cho Công ty vật tư tổng hợp Quảng Trị quản lý.

Tháng 8/1995: Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Thương mại ban hành quyết định số 689/QĐ-TCCB ngày 17/08/1995 chuyển Công ty vật tư tổng hợp Quảng Trị về trực thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và ngay sau đó Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đã có quyết định số 511/XD-QĐ ngày 17/08/1995 quy định chức năng, nhiệm vụ của Công ty là: Kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và các vật tư khác đáp ứng nhu cầu của kinh tế, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26/8/1999: Hội đồng quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt nam đã có quyết định số 069/QĐ-HĐQT về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho Công ty vật tư tổng hợp Quảng Trị là: Kinh doanh khí đốt hoá lỏng, bếp gas và các thiết bị sử dụng gas.

Ngày 04/8/2000: Bộ Thương mại đã ban hành quyết định Số 1029/2000/QĐ/BTM về việc đổi tên Công ty vật tư tổng hợp Quảng Trị thành Công ty Xăng dầu Quảng Trị (viết tắt là Petrolimex Quảng Trị). Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước, ngày 09/09/2000 Công ty Xăng dầu Quảng Trị mới chính thức giao dịch theo tên mới và con dấu mới.

Ngày 01/7/2010: Công ty Xăng dầu Quảng Trị chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty THHH MTV theo Luật doanh nghiệp với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn