Thành tích và Giải thưởng

Petrolimex Quảng Trị
11:50' SA - Thứ năm, 22/12/2011


Trải qua 32 năm Xây dựng và Phát triển, Công ty Xăng dầu Quảng Trị đã được cấp trên khen thưởng như sau:

1999

Huân chương Lao động hạng Ba

2007

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

"Đơn vị thi đua xuất sắc" năm 2006

2008

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thành tích trong công tác từ năm 2004-2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2008

Huân chương Lao động hạng Nhì

2009

Bằng khen của Bộ Công Thương

Thành tích dẫn đầu phong trào thi đua,
Hoàn thành xuất s
c nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao giai đoạn 2006-2009

2009

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Giải Ba, Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2009

2010

Cờ thi đua củaUBND tỉnh Quảng Trị

Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2010

2010

Cờ thi đua củaUBND tỉnh Quảng Trị

Giải Nhất, Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2010

2011

Cờ thi đua củaUBND tỉnh Quảng Trị

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2011

2011

Cờ thi đua củaUBND tỉnh Quảng Trị

Giải nhì, Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2011

2012

Cờ thi đua củaUBND tỉnh Quảng Trị

Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012

2012

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thành tích công tác từ 2010-2012 góp phần xây dựng CNXH và BVTQ

2012

Giải Bạc chất lượng quốc gia năm 2012

2013

Huân chương Lao động hạng Nhất

2013

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

2013

Cờ thi đua của Công đoàn Công thương Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2013

2013

Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2013

2013

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt giải Vàng chất lượng quốc gia 2013, góp phần xây dựng CNXH và BVTQ

2014

Cờ thi đua của Bộ Công Thương

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014

2014

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVC-lao động và hoạt động công đoàn năm 2014

2014

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Đơn vị xuất sắc trong phong trào " Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ" năm 2014

2014

Cở thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014

2014

Bức trướng của UBND tỉnh Quảng Trị

Đổi mới - Năng động - Hội nhập và Phát triển

2014

Bằng khen UBND tỉnh Quảng Trị

Thành tích xuất sắc trong phong trào thu đua yêu nước trong 10 năm (2004-2014)

2014

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào Thập niên chất lượng và đạt giải Vàng, Cúp giải thưởng chất lượng

2015

Cờ thi đua của Bộ Công an

Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2015;

2015

Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2015

2016

Cờ thi đua của Bộ Công an

Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2016

2016

Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động

Đã có thành tích xuất sắc về công tác An toàn - vệ sinh lao động năm 2016

2016

Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Trị

Thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

2016

Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Trị

Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

2016

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Giải đặc biệt phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2012;2013;2014;2015;2016

2017

Giấy khen của Tổng biên tập Báo Quảng Trị

Đã đóng góp tích cực trong hoạt động của Báo Quảng Trị năm 2016

2017

Cờ thi đua của Bộ Công an

Đơn vị thi đua xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2017

2018

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Đã phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2017

2018

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Giải đặc biệt phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm2017

2018

Cờ thi đua của Công đoàn Công thương việt nam

Đã có Thành tích xuất sắc trong PT thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017

2018

Giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc

2019

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Cờ thi đua (Giải đặc biệt) vì Đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước năm 2018

2018

Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Đã có thành tích xuất sắc trong tực hiện Nghị quyêt số 22-NQ/TW ngày 02/2/2008 của BCH TW Đảng(khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

2018

Giấy khen của Công an tỉnh Quảng Trị

Đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh QT

2018

Hội Tù Chính Trị Yêu Nước Tỉnh Quảng Trị

Giấy ghi nhận tấm lòng vàng: Đã có công đức tham gia ủng hộ quỹ "Nghĩa tình" của Hội TCTYN tỉnh

2018

BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị

Ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo

2018

UBND tỉnh Quảng Trị

Công nhận đơn vị đạt chuẩn " An tòan về an ninh trật tự" năm 2018

2018

BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2018

2019

Bằng khen của TGĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
giai đoạn 2017-2018

2019

Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018

2019

Cờ thi đua của Công đoàn Công thương Việt Nam

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018

2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc

2019

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018

2019

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã có nhiều đóng góp trong 30 năm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị (1989-2019)

2019

Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thành tích đóng góp tích cực cho sự PT Kinh tế XH tại địa phương cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

2020

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước năm 2019

2020

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019

2020

Bằng khen của UBQLVNN tại DN

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018-2019

2020

Cờ thi đua của Công đoàn Công thương việt nam

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019

2020

Cờ thi đua UBQLVNN tại DN

Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

2020

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm a ninh, trật tự trong tình hình mới" (2014-2019)

2020

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2015-2020

2020

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Thành tích trong công tác vận động nữ CNVC-LĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020

2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc

2021

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Thành tích trong công tác phát triển kinh doanh năm 2020

2021

Giấy khen của Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Quảng Trị

Đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2020

2021

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Thành tích thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chăm lo chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động giai đoạn từ năm 2016-2020

2021

Bằng khen của Phòng TM&CNVN; Hội đồng TW các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021

2021

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã có nhiều đóng góp vào Chương trình "Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ cấp xã hàng năm"

2021

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

2022

Cờ thi đua của UBQLV tại Doanh nghiệp

Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

2022

Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị

Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

2022

Cờ của UBND tỉnh Quảng Trị

Cờ giải Đặc biệt chuyên đề thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

2022

Giấy khen của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

2022

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

2022

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bằng khen thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn