Xăng không chì RON95

Ban truyền thôngPetrolimex Quảng Trị - Petrolimex
02:37' CH - Thứ năm, 22/12/2011

Xăng RON 95

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 07:2016/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì RON95 mức 4 (RON95-IV) đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số 507/PLX-QĐ-TGĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các Quy định của pháp luật hiện hành.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Xăng không chì RON95-IV được quy định như sau:

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn